topbanner1

VĂN BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN                                                            Đọc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 2017

 

I.CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
 

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

MÔN THI TUYỂN

MÔN 1

MÔN 2

4

Ngôn ngữ Anh

52220201

Tiếng Anh

Tin học cơ bản


Đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo từ 2 năm (tùy theo ngành đào tạo). Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng đại học hệ chính quy văn bằng thứ 2 trong hệ thống văn bằng quốc gia, học vị Kỹ sư hoặc Cử nhân.
 

Những thí sinh đang làm việc trong các cơ quan, công ty, các tổ chức kinh tế đã tốt nghiệp một bằng đại học không phân biệt loại hình đào tạo.
  

III. HỒ SƠ DỰ THI

$11.    Một bộ hồ sơ dự thi tuyển theo mẫu

$12.    02 bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp Đại học thứ nhất.

$13.    02 bản sao hợp lệ bảng điểm toàn khóa học Đại học thứ nhất.

$14.    Một bản sao giấy khai sinh.

$15.    Các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có), bản chính hoặc bản sao hợp lệ.

$16.    Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế Quận, Huyện (hoặc cấp thẩm quyền tương đương theo quy định hiện hành của các cơ quan chức năng nhà nước) cấp.

$17.    Bốn ảnh màu mới chụp (cỡ 3x4) chưa quá 6 tháng, phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh.

$18.    Bản photo CMND


IV. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:
       - Sáng:  từ 7h30 đến 11h30(từ thứ Hai đến CN)
       - Chiều: từ 13h30 đến 16h30(từ thứ Hai đến thứ CN)

$11.   V. HƯỚNG DẪN PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ
Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thôngkể từ ngày ra thông báo đến hết ngày22/05/2017.
- Lệ phí hồ sơ:  30.000 đồng /1 hồ sơ.
-
 Lệ phí dự thi: 300.000 đồng /1 thí sinh (nộp khi đến nộp hồ sơ).
Ðịa điểm nhận hồ sơ:

Viện Nghiên Cứu giáo Dục & QTKD

Số 17, Đường Tam Đảo - Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Điện Thoại: 08 66 54 50 43 - 090 27 27 166 - 0905 25 33 40

 logo  

VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỊA CHỈ: SỐ TT17 , ĐƯỜNG TAM ĐẢO - PHƯỜNG 15 - QUẬN 10

ĐIỆN THOẠI: 028.66545043 - 0902.727166 - 0905.253340

email: viendaotaoebm@gmail.com