topbanner1

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN                                      Độc lập – To do – Hạnh phúc

                                                                                    Hưng Yên, ngày 15  tháng  10  năm 2016

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

Ngành Quản trị kinh doanh - Quản lý kinh tế đợt 1/2017 

Ngày 01 tháng 02 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Chu Văn An đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

Nhà trường xin thông báo Kế hoạch tuyển sinh Cao học ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế  năm 2017 như sau:

1. Thể lệ thi tuyển

1.1. Thi tuyển sinh : Ngày 27,28/05/2017

1.2. Các môn thi tuyển bao gồm:

$1Ø  Ngành QTKD thi môn:

- Môn cơ bản: Toán kinh tế;

- Môn cơ sở ngành: Kinh tế học;

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

$1Ø  Ngành QLKT thi môn:

- Môn cơ bản: Kinh tế học;

- Môn cơ sở ngành: Quản lý nhà nước về kinh tế ;

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

2. Đối tượng tuyển sinh: Tất cả những đối tượng đã tốt nghiệp đại học

$1ü  Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí  dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ.

$1ü  Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi.

Danh mục các ngành được tham gia dự tuyển phải học bổ sung kiến thức:

HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC QTKD

TT

Ngành được dự thi

Số học phần học bổ sung

Tổng Số tín chỉ

1

Ngành kinh tế: Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm, Đầu tư…

03

08

2

Các ngành kinh tế kỹ thuật: Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế Xây dựng, Kinh tế Vận tải…

09

23

3

Các ngành Nhân văn, Ngoại ngữ, Kỹ thuật và khác

12

30

       

 

STT

HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC QLKT

 

I

Chuyển đổi 12 môn các ngành xa không gắn với kinh tế (25 tín chỉ)

 

II

Chuyển đổi 05 môn với nhóm ngành kinh tế như: Kế toán - kiểm toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kinh tế đối ngoại, bảo hiểm… (10 tín chỉ)

 

III

Chuyển đổi 3 môn với nhóm ngành kinh tế học nhưng không định hướng về chuyên ngành Quản lý kinh tế (6 chỉ)

 
 
 

 

3. Thời gian, hình thức đào tạo

$1ü  Thời gian đào tạo: 02 năm

$1ü  Hình thức đào tạo: Chính qui

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu)

5. Lệ phí dự thi:(Liên hệ)

6. Dự kiến thời gian học chuyển đổi, bổ sung kiến thức, ôn thi và thi tuyển sinh

$1·         Thời gian học chuyển đổi, bổ sung kiến thức: tháng 12/2016

$1·         Thời gian ôn thi tuyển sinh đầu vào (03 môn): Năm 4/2017

$1·         Thời gian thi:  27,28/05/2017

7. Địa chỉ liên hệ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký học bổ sung kiến thức và ôn thi tuyển sinh

 

VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ QUẢN TRỊ  KINH DOANH

Số 17, Đường Tam Đảo - Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Điện Thoại: 08 66 54 50 43 - 090 27 27 166 - 0905 25 33 40

   
 logo  

VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỊA CHỈ: SỐ TT17 , ĐƯỜNG TAM ĐẢO - PHƯỜNG 15 - QUẬN 10

ĐIỆN THOẠI: 028.66545043 - 0902.727166 - 0905.253340

email: viendaotaoebm@gmail.com