topbanner1

Thông Báo Mở Lớp Văn Bằng 2 Đại Học Luật

Học Văn Bằng 2 Đại Học Luật tại TP.HCM

Thông Báo Mở Lớp Văn Bằng 2 Đại Học Luật

1. Đối tượng Tuyển sinh:

Hệ văn bằng 2 (Học 2 năm):hc viên đã tt nghip Đi hc các chuyên ngành khác hoc đang hc Đi hc (Có giy xác nhn ca Trường Đi hc đang theo hc)

Liên thông từ Cao đẳng (Học 1.5 năm):hc viên đã Tt nghip hoc đang hc h Cao Đng

Liên thông từ Trung cấp (Học 2.5 năm):hc viên đã Tt nghip hoc đang hc h Trung cp

– Ngoài ra, nhng trường hp Liên thông trái ngành t Trung cp – Cao đng lên Đi hc Lut hc thêm 1 hc kỳ (2 tháng đến 4 tháng) đ b sung kiến thc.

2. Hình thức Đào tạo:

– Hình thc Tuyn sinh:Không thi Tuyển đầu vào(Xét tuyn h sơ)

– Đào to:Chính quy, tập trung

– Thi gian hc:  Ti Th 7 (18h – 21h)

                              Ngày Ch nht (Sáng: 7h – 11h, Chiu 13h30 – 17h30)

– Hc viên Tt nghip được cp bngĐại học Chính quyca B Giáo dc và Đào to.

3. Hồ sơ xét Tuyển:

– H sơ tuyn sinh (Phát hành ti văn phòng tuyn sinh)
– Bn photo công chng bng Tt nghip Trung cp/ Cao đng/ Đi hc và bng đim
– Bn photo công chng bng Tt nghip Trung hc ph thông (hoc bc văn hóa)
– Hc b Trung hc ph thông, các giy ưu tiên (nếu có)
– Giy khám sc khe (xác nhn đ sc khe đ hc tp)
– 2 CMND (Photo công chng), 4 nh 4×6 (Có ghi rõ H tên, Ngày sinh, Nơi sinh phía sau nh)
– L phí xét tuyn.

4. Thời gian nhận hồ sơ:

Viện Nghiên Cứu giáo Dục & QTKD

Số 17, Đường Tam Đảo - Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Điện Thoại: 08 66 54 50 43 - 090 27 27 166 - 0905 25 33 40

Bài viết liên quan

 logo  

VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỊA CHỈ: SỐ TT17 , ĐƯỜNG TAM ĐẢO - PHƯỜNG 15 - QUẬN 10

ĐIỆN THOẠI: 028.66545043 - 0902.727166 - 0905.253340

email: viendaotaoebm@gmail.com