topbanner1

TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG Ngành Hành Chính Văn Thư

Thông Báo Tuyn Sinh 2017

 Ngành Hành Chính Văn Thư

HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

 

I/ Đối tượng xét tuyển

 H văn bng 2 (Hc 1 năm): Sinh viên đã tt nghip Trung cp/Cao đng/Đi hc các chuyên ngành khác, Hoc đang hc Trung cp/Cao đng/Đi hc
HTrung cp  liên thông lên cao đẳng (Hc1,5 năm):

2. Hình thức đào tạo

. Hình thc đào to:Chính quy, tập trung
 Thi gian hc tp: Ti Th 7 (18h – 21h), Ngày Ch nht (Sáng: 7h – 11h, Chiu 13h30 – 17h30)
Sinh viên tt nghip Trung cp Hành chính Văn thư được cp Bng Trung cp Hành chính Văn thư Chính quy ca B Giáo dc và Đào to
 Sau khi tt nghip, sinh viên được hc Liên thông trc tiếp lên bc Cao đng – Đi hc theo quy đnh ca B Giáo dc và Đào to.

3. Hồ sơ xét tuyển

 H sơ đăng ký tuyn sinh Trung cp Chuyên nghip (Theo mu ca B Giáo dc và Đào to, có th mua ti hiu sách)
Bn photo công chng Bng tt nghip Trung cp/Cao đng/Đi hc và bng đim
 Bn photo công chng Bng tt nghip Trung hc ph thông (hoc b túc văn hóa), Hc b Trung hc ph thông, các giy ưu tiên (nếu có)
 Giy khám sc khe (xác nhn đ sc khe đ hc tp)
 2 CMND (Photo công chng), 04 nh 4×6 (Có ghi rõ H tên, Ngày sinh, Nơi sinh phía sau nh)
L phí xét tuyn.

4. Thời gian nhận hồ sơ

Thi gian nhn h sơ: K t ngày ra thông báo đến hết ngày31/05/2017
Kế hoch khai ging: Tháng 06/2017 khai ging tiQuận 10
 Hc viên np h sơ s được sp xếp lp hc ngay.

Viện Nghiên Cứu giáo Dục & QTKD

Số 17, Đường Tam Đảo - Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Điện Thoại: 08 66 54 50 43 - 090 27 27 166 - 0905 25 33 40

 logo  

VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỊA CHỈ: SỐ TT17 , ĐƯỜNG TAM ĐẢO - PHƯỜNG 15 - QUẬN 10

ĐIỆN THOẠI: 028.66545043 - 0902.727166 - 0905.253340

email: viendaotaoebm@gmail.com