topbanner1

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

EBM là một Viện chuyên nghiên cứu các đề tài giáo dục nhằm hướng đến chung tay cải cách giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó, việc ứng dụng những công nghệ tiến tiến nhất cho ngành giáo dục nói chung và dành cho doanh nghiệp nói riêng phần nào đã mang đến những lợi ích thiết thực.

Lĩnh vực hoạt động

1. Nghiên cứu đề tài giáo dục

2. Bồi dưỡng các nghiệp vụ kỹ năng

3. Bồi dưỡng các nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp

4. Tư vấn giải pháp phát triển giáo dục

5. Tư vấn học đường

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao

7. Tư vấn chiến lược phát triển cho doanh nghiệp

8. Đào tạo và thiết lập bộ máy nhân sự

9. Thiết lập truyền thông phát triển thương hiệu - sản phẩm

10. Tham vấn giải pháp và tư vấn quản lý

Bài viết liên quan

 logo  

VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỊA CHỈ: SỐ TT17 , ĐƯỜNG TAM ĐẢO - PHƯỜNG 15 - QUẬN 10

ĐIỆN THOẠI: 028.66545043 - 0902.727166 - 0905.253340

email: viendaotaoebm@gmail.com